Încarc Evenimente

Organizaţia Diecezană Kolping Moldova în colaborare cu Kolping România au organizat, în perioada 1-3 iulie, la Pralea, Festivalul de vară Kolping, la care au participat 100 de tineri, membri şi simpatizanţi ai Familiilor Kolping din Bacău, Cleja, Chişinău, Frumoasa, Ştefan cel Mare, Ploscuţeni.

Tema festivalului, adresată tinerilor, a fost „Aruncă o privire şi la noi”. Festivalul a fost deschis în prima seară prin prezentarea grupurilor de tineri, urmată de o meditaţie „La picioarele crucii”.

A doua zi, sâmbătă, 2 iulie, programul a început prin jocuri de cunoştere urmate de prezentarea Asociaţiei Kolping: la nivel internaţional, naţional şi local şi, nu în ultimul rând, activitatea omului Kolping. La ora 15.00, pr. Iacob Stolnicu, asistent spiritual al Familiei Kolping Bacău, a celebrat o Liturghie înconjurat de tinerii participanţi.

Ziua s-a încheiat prin prezentarea unor momente artistice (dansuri, cântece, glume, parade) de către fiecare grup participant.

Ultima zi a festivalului a început prin reflecţii asupra întâlnirii şi aşteptările viitoare ale tinerilor privind activităţile Asociaţiei Kolping la nivel diecezan.

Sfânta Liturghie, celebrată de pr. Bernardin Farţade (Frumoasa), asistent spiritual al Asociaţiei Kolping Moldova, a reprezentat binecuvântarea celor trei zile de cunoaştere şi voie bună prin prezenţa lui Isus în mijlocul tinerilor prin sacramentul Euharistiei.

Tinerii Kolping din Moldova la despărţire şi-au propus ca următoarea lor întâlnire la nivel diecezan să aibă loc cu ocazia pelerinajului de la Cacica, 14-15 august, când vor să fie alături de episcolul lor şi de ceilalţi tineri din dieceză.

* * *

Kolping România este o organizaţie social-creştină, neguvernamentală şi nonprofit care are ca principal scop găsirea unor soluţii pentru numeroasele probleme sociale ale zilelor noastre. Domenii de activitate ale Organizaţiei Kolping în România:

 • profesional

  • realizarea unor concepte privind măsurile de calificare şi formare profesională

  • crearea, respectiv facilitarea, de locuri de muncă

  • promovarea iniţiativelor si a capacităţilor proprii

 • formare

  • intensificarea activităţilor de formare pentru munca de asociaţie

  • munca cu tineretul – un exerciţiu în vederea unor noi perspective pentru viaţa în asociaţie şi societate

 • social-politic

  • promovarea educaţiei civice, democraţiei şi drepturilor omului

  • stimularea membrilor pentru a se implica mai mult la nivelul comunităţii locale

  • edificarea şi sprijinirea clasei de mijloc la nivel local

  • sprijinirea procesului de aderare a României la Uniunea Europeană

  • identificarea unor probleme şi greutăţi ale grupurilor etnice si confesionale şi planificarea unor activităţi corespunzătoare, în vederea îmbunătăţirii situaţiei lor

  • promovarea angajamentului de onoare şi a voluntariatului

  • iniţiative de solidaritate – ajutor pentru dezvoltare şi autosusţinere.

* * *

Activităţi de parteneriat la nivel naţional şi european în vederea implementării unor proiecte
Kolping România este parte a Organizaţiei Kolping Europa şi a Organizaţiei Internaţionale Kolping. În Europa, Organizaţia Kolping contribuie la consolidarea ideii europene şi cooperează intensiv cu Consiliul Europei şi cu Uniunea Europeană sau Parlamentul European. Din 1974 Organizaţia Kolping, ca ONG (organizaţie neguvernamentală) are „statut consultativ al Consiliul Europei” din Strasbourg. O dovadă a intensivei cooperări sunt seminariile europene realizate anual, de 25 de ani, la Strasbourg. Datorită angajamentului său internaţional, Mişcarea Kolping a primit şi „statut consultativ la Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite” şi a fost admisă pe „Lista specială a Organizaţiilor Internaţionale Nonguvernamentale a Oficiului Internaţional al Muncii (ILO)”.

Adrian Cătălin Baciu
secretar regional Kolping Moldova
Aleea Vişinului nr. 11/A/1
Bacău-600129
Tel. + fax: (004) 0234/588830
E-mail: officemoldova@kolping.ro

Share This Story, Choose Your Platform!