CENTRUL PAROHIAL
SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI
– Prezentarea proiectului –

 

Parohia Romano-Catolică Sfântul Francisc de Assisi are în curs de execuţie în Bucureşti, Aleea Lacul Morii nr. 1A, Sectorul 6, CENTRUL PASTORAL SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI.
Această Parohie a fost înfiinţată în anul 1991 de către Arhiepiscopul de Bucureşti Ioan ROBU, datorită faptului că în perimetrul celor trei cartiere din vestul capitalei, Militari, Giuleşti şi Crângaşi pe care le acoperă parohia, trăiesc peste 300.000 de locuitori, şi nu există alt lăcaş de cult Romano-Catolic, credincioşii fiind obligaţi să străbată distanţe mari până la cele mai apropiate biserici, am iniţiat construirea acestui Centru Pastoral.
Proiectul de construcţie a fost demarat în anul 2002 prin achiziţionarea terenului necesar în suprafaţă de 3000 mp, amplasamentul fiind situat între cele trei cartiere, pentru a fi cât mai accesibil beneficiarilor care locuiesc în aceste cartiere, dar şi persoanelor venite din alte părţi indiferent de confesiunea religioasă.
Pornind de la necesitatea implicării Bisericii Romano-Catolice în programul de asistenţă spirituală, educativă (cu precădere în rândul tinerilor) şi caritabilă, Centru Pastoral a fost conceput şi proiectat ca un ansamblu de încăperi cu funcţiuni multiple dintre care menţionăm :
-funcţiunea de cult romano-catolic ;
-funcţiunea de activităţi parohiale şi locuinţe ;
-funcţiunea cultural-educativă (programul de activităţi cu tinerii) ;
-funcţiunea de ajutor social (cantină pentru săraci).

Pentru a răspunde acestor cerinţe s-au prevăzut în cadrul obiectivului următoarele clădiri cu spaţiile specifice necesare :
1.Corpul de clădire al bisericii, care cuprinde :
-la demisol, SALA DE CONFERINŢE cu anexele necesare (accese, grupuri sanitare, spaţii de depozitare) ;
-la parter, BISERICA, CAPELA, sacristia, confesionale, SPAŢIU SPECIAL AMENAJAT PENTRU COPIII PREŞCOLARI în timpul oficiilor ;
-la etaj, corul.
2.Corpul de clădire administrativ 1, care cuprinde :
-la demisol, SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT şi club pentru tineri, şi spaţii tehnice (centrala termică, centrala de ventilaţie, spălătorie) ;
-la parter, SPAŢII ADMINISTRATIVE PAROHIALE ;
-la etaj, locuinţe preoţi şi BIBLIOTECĂ (deschisă şi tuturor credincioşilor).
3.Corpul de clădire administrativ 2, care cuprinde :
-la parter, CANTINA PENTRU SĂRACI (bucătăria şi sala de mese) ;
-la demisol, depozite de alimente şi alte produse specifice.
Obiectivul însumează o suprafaţă construită desfăşurată de 2827mp.