Isus către Sf. Matilda: „Să ştii că, cine va fi ascultat Sf. Liturghie adeseori în timpul vieţii, va fi mângâiat la moarte de prezenţa îngerilor şi a sfinţilor, mijlocitorii săi, care îl vor apăra cu tărie de toate cursele diavolului, iar sufletul său va trece împăcat în lumea celor drepţi.“

 

Nici serafimii nu pot înţelege toată măreţia Sf. Liturghii. Dacă am înţelege ce este Liturghia, am muri. (Sf. Ioan Maria Vianney)

O singură Liturghie ar fi îndeajuns pentru a face din om un sfânt, dacă acesta ar avea dispoziţiile sufleteşti corespunzătoare. Fără această Laudă (Liturghia), lumea n-ar putea exista.

Este cea mai puternică rugăciune de cerere.

Nu există har care să nu se poată dobândi prin ea.

În timpul ei, Isus dă toate dovezile de dragoste pe care le-a dat oamenilor în timpul vieţii Sale pământeşti.

Isus către Sf. Gertruda: „Creştinul îşi sporeşte meritele pentru viaţa veşnică ori de câte ori ia parte cu evlavie la Sf. Jertfă.“ La fiecare Liturghie ne învrednicim de un nou grad de slavă. Este o scară cerească.

La fiecare Sf. Missă, Isus se roagă pentru cel care o săvârşeşte, arătând Tatălui rănile Sale. Isus nu se jertfeşte în stare glorioasă, ci într-o profundă umilinţă. Mântuitorul se interesează de fiecare suflet ca şi cum numai acela ar fi de mântuit pe lume.

În Sf. Missă, Isus nu se jertfeşte fizic ci mistic, dar meritele repetării morţii Lui ni se aplică aidoma ca la răstignirea fizică.

Cu cât se fac mai multe rugăciuni pentru o persoană, cu atât acea persoană va fi mai fericită.

Nici o rugăciune nu rămâne fără rezultat, deşi acesta poate rămâne ascuns.

Sf. Missă atrage asupra sufletului harul de a recunoaşte şi respinge păcatul de moarte, pregătind sufletul pentru îndreptare.

Când participăm la celebrarea ei şi ne hotărâm asupra cui să i se aplice puterea ei ispăşitoare, aceasta intră în tezaurul Bisericii sau Dumnezeu, din compătimire pentru neştiinţa noastră, ne-o aplică nouă ori altora.

Duhul Sfânt se roagă pentru noi mai ales în timpul Sf. Jertfe.

La fiecare Sf. Liturghie, Isus se naşte iarăşi, iar demnitatea Sf. Fecioare ca mamă a lui Isus Christos capătă o nouă strălucire. Missa este cea mai mare bucurie a Mariei şi a sfinţilor.

O singură Sf. Missă celebrată sau ascultată cu evlavie, ne face mai bogaţi decât întregul univers.

În timpul celebrării ei, Isus ne iartă păcatele săvârşite din nebăgare de seamă, pe cele pe care nu le ştim sau pe care am uitat să le mărturisim.

Participarea la Sf. Liturghie este cel mai important lucru pe care-l putem face.

Prin Sf. Jertfă, noi ne însuşim cu adevărat meritele pătimirii şi morţii lui Christos; nu oferă mai mult  cel care face devoţiuni particulare (dând ca pe ceva al său).

Sf. Missă trebuie nu numai ascultată, ci şi oferită împreună cu preotul, pentru noi sau pentru alţii.

Sf. Liturghie este un lucru atât de măreţ, încât pentru a o oferi ar trebui trei veşnicii: una pentru a te pregăti, alta pentru a o celebra şi a treia pentru a mulţumi. (Sf. Ioan Eudes)