In evanghelia de astăzi Cristos ne lasă un pic preplecși și nedumeriți. Nu știm cum să înțelegem și cum să aplicăm în viața noastră cuvintele lui Isus.  În fond este aceeași chemare la radicalitate și la dăruire totală. Iar această dăruire fără rezerve se observă mai întâi în lucrurile mici și mărunte. Ele vorbesc despre delicatețea, atenția și iubirea care vede lucruri aparent banale și neînsemnate. Botezatul care este îmbrăcat cu lumina lui Cristos, în această și prin această lumină vede detaliile prin care se manifestă iubirea față de aproapele și tot aceste detalii mici sunt măsura autenticității iubirii. Creștinul care își manifestă iubirea în lucrurile mici este un om delicat așa cum Dumnezeu este delicat, este un om atent cu celălalt așa cum Dumnezeu este atent, este un om sensibil la celălalt așa cum Dumnezeu este sensibil la existența umană. În general viața omului este constituită din normalitate, din viața cotidiană fără lucruri extraordinare și Dumnezeu ne cheamă să ne trăim credința și iubirea în această viață cotidiană alcătuită din lucruri banale și mărunte. Dumnezeu este prezent aici și ne așteaptă în lucrurile banale. Este ușor dar și iluzoriu să credem că numai făcând lucruri extraordinare ne manifestăm iubirea și eroicitatea pentru că de multe ori în aceste elanuri de eroism se poate ascunde orgoliul și căutarea de sine.  Cristos ne spune că iubirea trăită cotidian în lucrurile mici ne pregătește și ne formează să săvârșim lucruri extraordinare dacă viața și timpul ni le prezintă.

Un alt aspect pe care Isus vrea să ni-l pună în fața ochilor este de a nu fi pasivi și monotoni în a ne trăi credința. De aceea el face comparația cu fiii acestei lumi care sunt creativi, inventivi și foarte activi pentru a-și atinge obiectivele. Instituțiile lumii caută mereu soluții, se caută oameni cu competență și cu abilități care să asigure succesul comercial. Se investește mult în creier și în tot ceea ce asigură reușite cu o finalitate pămntească.  Fiii acestei lumi se dovedesc foarte ageri și pricepuți pentru obiectivele lor.

Ce fac fiii lui Dumnezeu ? Ce fac oamenii botezați care au primit mai mult decât oricine pe acest pământ ? Ce facem cu darurile și bogățiile primite de la Cristos ? Isus dorește din partea noastră a tuturor un interes viu și o angajare reală pentru a aprofunda mai mult credința noastră și pentru a duce mesajul evangheliei la toți oamenii. Trebuie să ne trezim din amorțeala și din rutina noastră pentru a fi cu adevărat vii, activi și prezenți în viața comunității locale și în piața publică în general. Nu trebuie să stăm ascunși și posomorăți ci trebuie să aducem bucuria și forța învierii lui Cristos în societate. Ce facem cu tot ceea ce am primit ?