Editura Sapientia din Iaşi a publicat cartea Biblia – drum spre normalitate, scrisă de pr. Iosif Tiba. Cartea apare în colecţia „Studii biblice”, formatul 14×20, are 138 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 15 lei.

Biblia este una dintre cele mai grandioase opere cunoscute vreodată, fiind considerată o capodoperă a literaturii universale. Este numită deseori cu titlul de „carte a cărţilor”, cartea cea mai des răsfoită şi citită, tradusă şi studiată, şi se bucură de o popularitate nemaiîntâlnită. Biblia nu este doar o capodoperă a literaturii universale, ci este cartea de căpătâi a creştinătăţii, mai bine zis, este „Cartea Sfântă”. Misterul pe care această carte îl ascunde de veacuri este tocmai întrepătrunderea perfectă a cuvântului lui Dumnezeu cu cel al omului. Chiar din constituţia dogmatică despre revelaţia divină, Dei Verbum, a Conciliului Vatican al II-lea (1962-1965) putem deduce importanţa acestei cărţi sfinte, care „trebuie să fie sufletul teologiei” (nr. 24), iar din meditarea şi interiorizarea acestui conţinut sacru primim „o hrană sănătoasă şi o putere sfântă” (nr. 24).

Hermeneutica exegetică şi interpretarea genurilor literare au facilitat înţelesul mesajului divin cuprins în textul sacru, dând posibilitatea lecturării şi meditării Sfintei Scripturi chiar şi celor mai puţin iniţiaţi. Această interpretare se răsfrânge asupra a doi factori importanţi. În primul rând, asupra cititorului, care abordează studiul Sfintei Scripturi cu ajutorul unor idei preconcepute, care ţin locul de reguli de interpretare, iar, în al doilea rând, ţine de natura Bibliei, care nu este o carte ca oricare alta. Cartea pr. Iosif Tiba, Biblia – drum spre normalitate, apărută recent la Editura Sapientia, intenţionează să dea o perspectivă nouă asupra anumitor chestiuni ce ţin de o corectă interpretare a textului sacru şi, în acelaşi timp, să-şi focalizeze atenţia asupra unor teme biblice speciale.

Studiul este structurat în 7 capitole. Titlul cărţii este atent dezbătut în primul capitol, unde întâlnim referinţe precise la o necesitate a interpretării corecte al Bibliei, dar şi motivele acestei interpretări. Ulterioarele reflecţii se opresc asupra problematicii profetice, propunându-se figura profetului Amos şi asupra modelelor de vindecare prezente în Noul Testament. Urmând o încadrare generală, istorică, înţelegem contextul şi motivele predicării lui Amos, iar în legătură cu Noul Testament, exemplele propuse au ca scop primar conştientizarea faptului că Dumnezeu este cel care caută fără încetare, iar calea pe care trebuie să o urmăm este calea străbătută de Sfântul Paul, „de la păcat la sfinţenie”.

Pe acest drum de normalizare, cristalizarea anumitor termeni este fundamentală, fapt evidenţiat în capitolul al IV-lea, unde conceptul de meditaţii biblice este atent caracterizat. În acest capitol, se tratează despre urmarea lui Cristos ca un fapt care nu acceptă compromisuri; iubirea manifestată de Dumnezeu chiar faţă de cei păcătoşi şi importanţa convertirii, văzută ca şi cheie de acces la Dumnezeu. Intervenţia lui Dumnezeu în viaţa oamenilor, prezentată în capitolul al V-lea, trebuie văzută ca o încercare de reformare în om a chipului şi a asemănării primordiale. Acest proces este lent şi îndelungat, dar cel care rămâne în cuvântul său are parte de o transformare deplină. Particularitatea creştinismului, scoasă în evidenţă în capitolul al VI-lea, este că: „ceea ce nu ştim este că suntem iubiţi în mod unic”. Comportamentul creştinilor ar trebui să fie ca al celor iubiţi şi preţuiţi, iar viaţa lor să manifeste adevărata iubire a lui Dumnezeu.

În cele din urmă, în capitolul al VII-lea, părintele Iosif Tiba subliniază foarte bine caracteristica lui Dumnezeu, de a îmbrăţişa mizeria omenirii, axându-se pe exemplul înjosirii lui Isus, care prin această înjosire ne-a făcut pe noi părtaşi la viaţa dumnezeiască (cf. Imnului cristologic din Fil 2,5-11). Credem că această carte va ajunge la inima celor interesaţi de studiul Sfintei Scripturi, dar şi a celor care citesc pentru prima oară „sfânta carte”. Sperăm ca Biblia să devină standardul de autoritate pentru viaţa creştinilor, adică busola pe care să se bazeze pentru a găsi direcţia corectă, sfatul de care să asculte în luarea deciziilor înţelepte şi etalonul pe care să îl folosească pentru e evalua totul. (prezentare semnată de Gabriel Cochiorca)